ESPORTS.MK

ESPORTS.MK ви овозможува користење на содржините на својот портал кои се регуларни со овие Услови за користење и важат за сите содржини, страници и услуги кои се во сопственост на ESPORTS.MK. Со користење на порталот ESPORTS.MK се смета дека корисниците во секој момент се запознаени со овие Услови за користење и дека во целост ги разбираат и прифаќаат.

1. Содржина

ESPORTS.MK е информативен еспорт портал кој не превзема содржини од други македонски портали, но користи содржини од странски портали во рамки на условите за Праведна употреба.

2. Објавување на нашите текстови

Доколку сте сопственик на портал кој служи за комерцијални цели или пак сте дел од медиум или некој друг проект и сакате да објавите текст претходно објавен на ESPORTS.MK треба да ги почитувате следниве услови:

  • Не е дозволено објавување целосен текст во медиум, проект или веб портал кој служи за комерцијални цели без претходна дозвола од раководителот или главниот уредник. Во случаи на референца, дозволено е објавување на 20% од текстот при што задолжително мора да се истакне изворот, доколку вашиот медиум е во електронска форма потребно е да обезбедите линк до материјалот на ESPORTS.MK.
  • Материјалите и содржините објавени на порталот, со исклучок на рекламните и преземените содржини, се во интелектуална сопственост на издавачот и смеете да ги користите само за лични, некомерцијални потреби. Со користење на порталот поднесувате сопствена одговорност за почитување на авторските и сродните права кои се однесуваат на овие содржини.

Не е дозволено:

Копирање, преземање, менување, адаптација или било какво друго користење на содржините без претходно одобрување од сопственикот на правата.

3. Заштита на приватноста и тајност на податоците

ESPORTS.MK ја почитува приватноста на своите посетители. Податоците на посетителите не се достапни за трети лица, освен во случаи за кои законски е поинаку пропишано.

4. Линкови до други веб портали

Некои од линковите на веб порталот ESPORTS.MK водат кон веб портали и сервиси на други извори на информации и на информирање. „ESPORTS.MK“ на никаков начин не е одговорен за содржините на тие страници и сервиси.

5. Промена на Условите за користење

ESPORTS.MK го задржува целото право за промена на условите за користење без претходна најава.

Следете не

НАЈПОПУЛАРНИ ОБЈАВИ